Onze disclaimer.

Een paar kleine lettertjes!

Deze website is een uitgave van HOBRO Administratie en Advies B.V.. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. HOBRO Administratie en Advies B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. HOBRO Administratie en Advies B.V. verstrekt met deze website alleen informatie over producten en diensten die door HOBRO Administratie en Advies B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. HOBRO Administratie en Advies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel HOBRO Administratie en Advies B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is HOBRO Administratie en Advies B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door HOBRO Administratie en Advies B.V. worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel HOBRO Administratie en Advies B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door HOBRO Administratie en Advies B.V. worden onderhouden wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van HOBRO Administratie en Advies B.V.. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van HOBRO Administratie en Advies B.V., wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Advies en meer.

Meer dan alleen een administratiekantoor!

Behalve adviezen over uw administratie, bedrijfseconomische adviezen of fiscale adviezen kunnen er tal van zaken zijn waarover u eens met een financieel adviseur van gedachten wilt wisselen.

Wellicht om iets nieuws in de markt te zetten of te brainstormen over een eventuele uitbreiding of verkoop. Neem gerust contact op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.